Praca

Jako tymczasowe konstrukcje budowlane, rusztowania znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach budownictwa oraz przemysłu, dlatego też, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych monterów wciąż rośnie. Praca w charakterze montera rusztowań jest pełna wyzwań oraz wymaga doskonalenia umiejętności, stąd też jest chętnie wybierana przez ludzi otwartych na rozwój zawodowy, daje też możłiwość podróżowania po różnych zakątkach świata. Montaż rusztowań to praca zespołowa, wymaga podziału obowiązków oraz sprawnej komunikacji. Duży wybór systemów rusztowań umożliwia dopasowanie odpowiednich rozwiązań
do konkretnych projektów. W budownictwie oraz przemyśle znajdą zastosowanie odmienne typy rusztowań, podczas gdy rusztowania ramowe dobrze sprawdzają się w budownictwie, w przemyśle lepiej sprawdzą się rusztowania systemowe ze względu na możliwość ich wykorzystania w najbardziej skomplimkowanych miejscach dla montażu. Wiodące systemy rusztowań to m.in.: Layher, Cuplock, system rurowo- złączkowy, Peri, Plettac.

Miejsce pracy: Holandia
Zakres obowiązków:
Montaż i demontaż rusztowań typu Layher / Cuplock na obiektach przemysłowych;
Przestrzeganie przepisów BHP;
Dbałość o składowanie materiału;
Zarządzanie grupą monterów
Wymagania:
Mile widziane doświadczenie na obiektach przemysłowych, np. elektrownie, rafinerie, stocznie (system Layher modułowy, Cuplock);
Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem;
Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy;
Certyfikat VCA (jeżeli nie posiadasz pomożemy w jego uzyskaniu);
Certyfikat "Monteur Steigerbouwer" (jeżeli nie posiadasz pomożemy w jego uzyskaniu);
Wysoka motywacja do pracy i pełne zaangażowanie;
Brak lęku wysokości
Dyspozycyjność do pracy zagranicą
Oferujemy:
Zatrudnienie u sprawdzonych, rzetelnych pracodawców;
Długoterminowe kontrakty na warunkach holenderskich
Atrakcyjne zarobki adekwatne do posiadanych kwalifikacji oraz możliwość awansu ;
Terminowe wypłaty
Bezpłatne zakwaterowanie
APLIKUJ
Zgoda na przetwarzanie danych:

Klikając w przycisk „APLIKUJ” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do IRC Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 2/111 (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji umieść dodatkowo w CV następującą zgodę
lub zaznacz:

KLAUZULA DLA KANDYDATA

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Industrial Recruitment Company Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kepska 2/111, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH<

Administratorem danych jest IRC Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 2/111. Twoje dane osobowe wskazane
w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy
na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne
i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po zakończeniu niniejszego procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy po zakończeniu niniejszego procesu rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres wynikający z przepisów prawa. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@irc-work.com

Chcesz zacząć pracę w Holandii jako monter rusztowań ?
Nie masz doświadczenia ?
Nie masz holenderskich uprawnień „Monteur Steigerbouw” lub certyfikatu VCA ?
Dla nas to nie jest problem! Pomożemy Tobie w ich uzyskaniu!
Miejsce pracy: Holandia
Zakres obowiązków:
Pomoc przy montażu i demontażu rusztowań typu Layher i Cuplock na obiektach przemysłowych;
Przestrzeganie przepisów BHP;
Dbałość o składowanie materiału
Wymagania:
Nie wymagamy doświadczenia, mile widziane osoby chcące zdobyć certyfikaty i rozpocząć pracę w zawodzie;
Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub holenderskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
Wysoka motywacja do pracy i pełne zaangażowanie;
Brak lęku wysokości
Pełna dyspozycjność do pracy za granicą;
Oferujemy:
Szybkie rozpoczęcie pracy;
Zatrudnienie u sprawdzonych holenderskich pracodawców;
Atrakcyjne zarobki
Długoterminowe kontrakty na warunkach holenderskich
Terminowe tygodniowe wypłaty
Bezpłatne zakwaterowanie
Kompleksowe szkolenie umożliwiające zdobycie zawodu, wymaganych certyfikatów : VCA / Monteur Steigerbouw _DNV ( na czas trwania szkolenia zapewniamy zakwaterowanie);
APLIKUJ
Zgoda na przetwarzanie danych:

Klikając w przycisk „APLIKUJ” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do IRC Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 2/111 (Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji umieść dodatkowo w CV następującą zgodę
lub zaznacz:

KLAUZULA DLA KANDYDATA

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Industrial Recruitment Company Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kepska 2/111, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH<

Administratorem danych jest IRC Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 2/111. Twoje dane osobowe wskazane
w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy
na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne
i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po zakończeniu niniejszego procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy po zakończeniu niniejszego procesu rekrutacji. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres wynikający z przepisów prawa. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@irc-work.com